• Medarbetare

  Advokat Katarina Rosell, född 1958.katarina
  • Juristexamen vid Lunds universitet 1983.
  • Efter arbete vid Lundabygdens sparbank verksam som skattehandläggare och taxeringsinspektör vid skatteverkets taxeringsenhet i Lund 1984 och 1985.
  • Notarietjänstgöring vid länsrätten i Malmö (nuvarande förvaltningsrätten) 1985-1991.
  • Biträdande jurist vid advokatbyrå 1991-1995.
  • Ledamot av Sveriges advokatsamfund 1995.
  • Verksam som advokat med eget aktiebolag i Landskrona 1995-2005.
  • Notarius Publicus i Landskrona 1996-2005
  • Advokatverksamhet i Lund i eget bolag sedan 2005.