• Verksamhetsbeskrivning

  Familjerätt – Företrädesvis vårdnads-, boende- och umgängestvister och även avtal, mål om underhållsbidrag, men även mål och ärenden avseende bodelningar, testamenten och arvsfrågor.


  Migrationsrätt–Offentligt biträde i asylmål, d v s ärenden och mål avseende uppehållstillstånd och därmed sammanhängande frågor. Även frågor om anhöriginvandring, arbetstillstånd och uppehållstillstånd på grund av studier.


  Brottmål–Offentliga försvar och målsägandeuppdrag.


  Offentligt biträde i mål gällande tvångsingripanden gällande unga, missbrukare och inom psykiatrin – även frågor gällande ingripanden i övrigt av socialtjänsten.

  Språk: Engelska, tyska, franska.

  Välkommen att boka tid för rådgivning.  Jag hjälper Dig med rättsskydd och rättshjälp om det blir aktuellt.